warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Jump to Polish

About Us

We are a new public non-profit organization created by Polish-Americans living in the state of Wisconsin.

Our organization was created to promote Polish culture and to unify Polish-Americans in Wisconsin.

The Polish School of Wisconsin was created by our organization. Our new school teaches Polish language, Polish customs, and traditions to children.

The Polish School of Wisconsin will ensure that our students identify themselves with their Polish heritage.

Our teachers are bilingual and encourage and motivate students to learn the Polish language.

We want our student’s life to be enriched by the knowledge they acquire at the Polish School of Wisconsin.

We strongly believe that bilingual class instruction will provide an educational advantage for our students.

O Nas

Jesteśmy społeczną, niedochodową organizacja utworzoną z potrzeby chwili przez Polaków zamieszkujących stan Wisconsin.

Jednym z pierwszych zadań PSW było utworzenie Polskiej Szkoły, która miałaby nauczać języka polskiego, przybliżać polskie obyczaje, kulturę i tradycje począwszy od najmłodszego pokolenia Polaków.

Powstała Nowa Polska Szkoła w Wisconsin.

Szkoła, która dąży do tego, by uczniowie identyfikowali się z polskością nie dla zaspokojenia ambicji swoich rodziców czy nauczycieli, lecz z własnej nieprzymuszonej woli. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by w ciekawy sposób zachęcić i zmotywować naszych uczniów do poznawania języka i kultury polskiej. Pragniemy, aby nasi studenci żyjący na pograniczu dwóch kultur zdobyli umiejętności wkomponowania pozyskanej wiedzy w języku polskim w całokształt edukacji.

Głównym zadaniem naszej organizacji jest krzewienie kultury polskiej nie tylko w Wisconsin. Dlatego też nawiązujemy kontakty z polonijnymi organizacjami, których działalność i cele są zbliżone do naszych. Tylko dzięki zaangażowaniu nas wszystkich będziemy mogli je realizować. Jednak głównym i podstawowym założeniem PSW jest zjednoczenie Polonii w stanie Wisconsin. Jesteśmy wspaniałym narodem, z z wielkim potencjałem. Wykorzystajmy tę siłę. Każdy z nas ma wiedzę, zdobyty zawód, czy doświadczenie. Nie bójmy się tego wykorzystać.

loading
×